Včera a dnes Dnes je:

Aktuálně:
aktuality
sport
počasí


Kultura:
kina
divadla
koncerty
kluby
výstavy


Informace:
ubytování
kdy kam
tipy
MHD
rozcestník
restaurace
kraj
památky
fotoreportáže
astrologie

Historie:
historie
náměstí
radnice
zámek
n. Republiky
třída Míru
Kunětická h
výstava sportu
MHD
trolejbusy
revoluce
parforsní hony
budoucnost
výstava
drážky
staré hospody


Ostatní:
Víte že?
Včera


Bělobranské náměstí
Na archivním snímku je uprostřed dobře viditelný hostinec Hodonín, který byl zbořen ve druhé polovině 20. století a který po staletí uzavíral Bělobranské náměstí. Rohový dům po levé straně do Labské ulice bývala až do konce druhé světové války pardubická pošta 3. V pravo je na snímku viditelná socha sv. Jana Nepomuckého, kterí dnes bohužel na Bělobranském náměstí poněkud zaniká. Tato socha pochází z roku 1757.


Husova ulice
Takto to vypadalo na počátku 20. sotletí na rohu Husovy ulice s ulicí Štrossova vedle hotelu Zlatá štika. Zde je jasně vidět, jak dokázala socialistická architekrura zcela znehodnotit architektonicky zajímavou budovu, ve které býval koloniální obchod a dnes je zde obchod s levnými oděvy.


Klášterní ulice
Pohled do Klášterní ulice ve 20. letech 20. století. Po levé straně novostavba Občanské záložny, kde je dnes Evropský spolkový dům a také antikvariát.


Bartolomějská ulice
Dnešní Bartolomějská ulička je jednou z nejmalebnějších míst pardubického Starého města. V této ulici byla od roku 1522 první pardubická škola. Ulička je půvabná především svým "překlenutím". V oblouku ze strany od Pernštýnského náměstí byly v roce 1909 objeveny gotické niky s výjevy panoše, šaška a dámy. Fotografie pochází pravděpodobně z počátku 20. století.

"Kulatý" roh
Zde vidíte pohled na tzv. "kulatý" roh na rohu třídy Míru a Masarykova náměstí při pohledu od jezdecných kasáren (dnešní Palackého třída). Fotografie je z období kolem roku 1900. Po levé straně je vidět populární hotel Veselka, po pravé straně pak pomník Bratranců Veverkových, který zde stál od roku 1883 až do 50. let 20. století. Snímku dominuje budova Liebichovova knihkupectví, dnes restaurace McDonald's.


Masné krámy
Díváme se do míst, kde Kostelní ulice ústí na Wernerovo nábřeží kolem roku 1895. Zde jsou dobře viditelné tzv. "masné krámy". Do roku 1893 zde stála výstavná budova masných krámů postavená Janem z Pernšetjna po požáru ruko 1538. Tyto dřevěné přístřešky sloužily jako krámky řezníků do roku 1912, kdy došlo ke zbourání mětských hradeb, které jsou v pozadí na snímku také patrné a současně v témže roce byl zrekonstruován a rozšířen kostel sv. Bartoloměje.


Na kopečku
Zde vidíte budovu obchodního domu "Na kopečku", kterému předcházel stejnojmenný hostinec, který zde stál od roku 1684. V této budově se nacházel první výtah v Pardubicích.


Palackého třída
Snímek z počátku 20. století nám ukazuje vzhled dnešní Palackého třídy, která byla v té době ryze průmyslovou oblastí města. Fotografie nám zobrazuje především továrnu firmy Prokop, kterou založil roku 1870 hodinář Josef Prokop, když zde založil slévárnu, Kromě továrny firmy Prokop se zde nacházel cukrovar, pivovar a lihovar. Z výše jmenovaných zde dnes funguje již jen ten pivovar. Směrem k Veselce Palackého třídu pak uzavírala jezdecká kasárna.


Rádio Koten
Díváme se do dnešní třídy Míru v 30. letech 20. století, tedy v době, kdy se jmenovala Wilsonova. Budova vlevo byl palác Sekuritas. Jak vidno, již tehdy se v jeho přízemí nacházela lékárna. Vpravo je pak budova společnosti Radio Koten. To byla tehdy velmi významná firma, nejen v Pardubicích. Radio Koten se zabývalo nejen prodejem rozhlasových příjimačů nejrůznějších značek, ale tato společnost zajišťovala například ozvučení při nejrůznějších shromážděních nebo kulturních vystoupeních. Svůj stánek společnost měla i na Všeobecné výstavě tělovýchovy a sportu v roce 1931 v Pardubicích. Bez zajímavosti není ani fakt, že jen díky panu Kotenovi bylo zaznamenáno volání o pomoc pražského rozhlasu v květnu 1945. Slova "...voláme české četnistvo, voláme všechny Čechy.... přijďte nám na pomoc.." zaznamenal právě pan Koten.


Pernštejnský špitál
Na fotografii je zachycen Svatojánský hřbitov založený Vilémem z Pernštejna v roce 1507. Budova po pravé straně je Pernštejnský špitál, kde byly ošetřovány staří a opuštění lidé. Ten byl založen roku 1510. Po levé straně je patrná také zvonice, která byla v dnešní podobě postavena v roce 1788 a jako jediná z této fotografie dodnes stojí. Špitál byl zbořen roku 1892, hřbitov byl zrušen roku 1905. Na místě špitálu byla ihned postavena budova Liebichova knihkupectví, kde je dnes restaurace McDonald's.


Roh třídy Míru a Sladkovského
Snímek z počátku 20. století zachycuje křižovatku třídy Míru s ulicí Sladkovského. Zajímavostí je, že ulice Sladkovského má svůj název již od roku 1894.


PokračováníCopyright © 2003, Created by kaleidoskop@post.cz